Atrybuty plików i katalogów

Są pewne atrybuty, które można przypisać plikom i katalogom aby kontrolować jakie operacje mogą lub nie mogą być wykonane na tych plikach i katalogach. Przykładowo można przypisać plikowi atrybut, który spowoduje, że żaden użytkownik łącznie z rootem nie może skasować, zmodyfikować tego pliku, zmienić jego nazwy czy skompresować go. Takie atrybuty mogą być ustawione na plikach i katalogach w systemie plików ext3, ext4 lub xfs. Continue reading “Atrybuty plików i katalogów”