Drzewo systemu plików

/ Katalog główny (korzeń). Tutaj rozpoczyna się system plików.
/bin Tutaj znajdują się pliki wykonywalne programów, które są potrzebne do naprawy systemu w trybie suwania awarii. Ten katalog jest niezbędny w czasie boot’owania systemu.
/boot  Zawiera wszystkie pliki i katalogi, które są potrzebne podczas startowania jądra.
/dev  Pliki urządzeń, które są potrzebne do dostępu do urządzeń. Katalog niezbędny w czasie boot’owania systemu.
/etc  Zawiera pliki konfiguracyjne używane przez programy i usługi serwera. Katalog niezbędny w czasie boot’owania systemu.
/home  Przeznaczony na katalogi domowe lokalnych  użytkowników.
/lib, /lib64  Współdzielone biblioteki używane przez programy z katalogu /boot, /bin i /sbin.
/mnt  Katalogi używane do montowania tymczasowo różnych systemów plików.
/media Katalog używany przez system do automatycznego montowania wymiennych mediów takich jak: dyskietki, płyty CD, DVD, USB i napędy ZIP.
/opt  Katalog dla opcjonalnych pakietów, które mogą być zainstalowane na serwerze.
/proc  Katalog używany przez system plików “proc”.  Jest to struktura systemu plików, która przyznaje dostęp do informacji jądra.
/root  Katalog domowy użytkownika root.
/run  Zawiera procesy i charakterystyczne dla użytkowników informacje, utworzone od ostatniego startu systemu.
/sbin  Tak jak /bin, ale dla komend przeznaczonych do administracji systemem. Nie koniecznie potrzebne przez zwykłych użytkowników.
/srv  Katalog, który może zawierać dane przeznaczone dla usług takich jak NFS, FTP czy HTTP.
/sys  Używany jako interfejs dla różnych urządzeń sterowanych przez jądro Linuksa i powiązane procesy.
/tmp  Zawiera pliki tymczasowe, które mogą być wykasowane bez ostrzeżeń w czasie startu systemu.
/usr  Katalog, który zawiera podkatalogi z plikami programów, biblioteki dla tych programów i ich dokumentację. Katalog nie jest wymagany w czasie startu systemu.
/var  Katalog zawierający pliki, które mogą się zmieniać dynamicznie takie jak logi systemowe, skrzynki pocztowe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *