Moduły

Linux zapewnia wiele narzędzi do obsługi modułów. System wykrywa sprzęt i ładuje odpowiednie moduły automatycznie ale mogą zdarzyć się sytuacje gdy jakieś urządzenie nie zostanie wykryte. W takich sytuacjach należy skorzystać z narzędzia depmod. Zmusza ono system do przeskanowania sprzętu, odnalezienia odpowiednich modułów dla nowych urządzeń, utworzenia wymaganych zależności, aktualizacji pliku np. /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/modules.dep oraz utworzenia i aktualizacji korespondujących plików map w katalogu np.  /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64 : Continue reading “Moduły”

Instalacja nowego kernela

W przeciwieństwie do innych pakietów instalacja i aktualizacja pakietów związanych z jądrem systemu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie można doprowadzić system do stanu, w którym nie będzie go można uruchomić. Wskazane jest zawsze instalować jądro w nowszej wersji zamiast aktualizować istniejące. Stare jądro musi być dostępne na wypadek braku możliwości wystartowania systemu z nowego jądra. Continue reading “Instalacja nowego kernela”

Jądro systemu

Domyślnym jądrem w systemie RHEL7.0 jest kernel w wersji 3.10, który zapewnia 64 bitowe środowisko i biblioteki do wsparcia aplikacji zarówno 64 i 32 bitowych. Jądro Linuxa to zbiór komponentów softwarowych nazywanych modułami, które pracują jako jeden podmiot aby umożliwić program i aplikacjom wydajne funkcjonowanie. Modułami mogą być sterowniki różnych urządzeń takich jak karta graficzna czy urządzeń peryferyjnych a także softwarowe komponenty takie jak LVM, system plików czy softwarowy RAID. Continue reading “Jądro systemu”