Zarządzanie pakietami przez yum.

Yum (yellowdog updater, modified) to frontend komendy rpm i preferowane narzędzie do zarządzania pakietami. Narzędzie wymaga aby system miał dostęp do repozytorium pakietów. Repozytoria Red Hat w przeciwieństwie do CentOS dostępne są tylko dla subskrybentów. Możliwe jest uruchomienie własnego repozytorium co wymaga utworzenia pliku z jego definicją w katalogu /etc/yum.repos.d/. Continue reading “Zarządzanie pakietami przez yum.”