SSH Authentication Refused: Bad Ownership or Modes for Directory

Tailing /var/log/secure on the target machine is a lot more useful :

 

 

Finally we’re getting somewhere – bad ownership or modes for directory /home/dave/.ssh.

SSH doesn’t like it if your home or ~/.ssh directories have group write permissions. Your home directory should be writable only by you, ~/.ssh should be 700, and authorized_keys should be 600 :

 

 

You can also get around this by adding StrictModes off to your ssh_config file, but I’d advise against it – fixing permissions is the way to go.

Instalacja Nginx + PHP 7.2 na CentOS 7 / RHEL 7

PHP to akronim od słów PHP: Hypertext Preprocessor, jest mechanizmem działającym po stronie  serwera. W PHP można tworzyć strony internetowe generowane dynamicznie lub osadzać skrypty PHP  bezpośrednio w kodzie  HTML. PHP można zintegrować z komercyjnymi i nie komercyjnymi systemami zarządzania bazami danych. Domyślnie CentOS 7/RHEL 7 dostarcza PHP tylko w wersji 5.4. Artykuł wyjaśnia jak zainstalować PHP 7.2 w systemach CentOS 7 l RHEL 7.

Continue reading “Instalacja Nginx + PHP 7.2 na CentOS 7 / RHEL 7”

Serwer DNS Bind

Domain Name System  (DNS) to drzewiasta struktura, która jest w Internecie standardowym rozwiązaniem do tłumaczenia nazw domenowych na adresy IP hostów. Rozpoznawanie nazw (name resolution) to proces, który wykonuje serwer DNS. Rozpoznawanie nazw naprzód (forward name resolution) to ustalanie adresu IP na podstawie nazwy domenowej , rozpoznawanie nazw od tyłu (reverse name resolution) to ustalanie nazwy domenowej na podstawie adresu IP.  DNS jest usługą niezależną od platformy i wspieraną przez każdy system operacyjny.

Continue reading “Serwer DNS Bind”