Język DSL Puppeta cz.1

Załóżmy, że mamy do postawienia kilkaset wirtualnych serwerów z określonym oprogramowaniem i konfiguracją. Jeżeli chcielibyśmy wykonać to zadanie ręcznie byłoby to bardzo pracochłonne. W instalacji wirtualnych maszyn pomoże nam z pewnością Kickstart, a z konfiguracją tych maszyn może nam pomóc dowolny menadżer konfiguracji. Najbardziej znanym takim menadżerem jest z pewnością Puppet. Puppet odczytuje konfiguracje serwera zawartą w tzw. manifeście. Zazwyczaj jest to plik tekstowy z rozszerzeniem .pp.

Continue reading “Język DSL Puppeta cz.1”