Linkowanie plików i katalogów

Soft link (symbolic link, symlink)
Miękkie dowiązanie wiąże jeden plik z drugim. Przypomina skrót z systemu Ms Windows gdzie właściwy plik istnieje gdzieś w drzewie katalogów ale może mieć wiele skrótów o różnych nazwach.

Aby utworzyć miękkie dowiązanie o nazwie newfile10 do pliku newfile w tym samym katalogu:
$ ln –s newfile newfile10
Jeżeli plik newfile zostanie usunięty miękkie dowiązanie pozostanie ale będzie wskazywać na coś co nie istnieje.

Hard link
Twardy link łączy jeden lub więcej plików z pojedynczym miejscem w pamięci gdzie znajdują się metadane pliku (inode number). Takie twarde dowiązania mają zatem takie same uprawnienia, właśność, znacznik czas i zawartość pliku. Zmiany dokonywane na jednym z plików będą odzwierciedlone na zlinkowanym pliku. Wszystkie twarde dowiązania wskazują na te same dane w pamięci.

Aby utworzyć twardy link o nazwie newfile20 do pliku newfile2 w tym samym katalogu:
$ ln newfile2 newfile20

Jeżeli oryginalny plik newfile2 zostanie skasowany nadal będzie możliwy dostęp do jego danych przez twarde dowiązanie newfile20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *