Odnajdywanie plików

Aby wyszukać plik o nazwie newfile po jego nazwie w katalogu domowym użytkownika user1 (zakładając, plik newfile istnieje):

Aby wyszukać pliki i katalogi w katalogu /dev, których nazwa zaczyna się od “vg00”. Opcja -iname powoduje, że nie jest uwzględniana wielkość liter.

Aby wyszukać pliki o rozmiarze mniejszym niż 1MB w katalogu domowym użytkownika root:

Aby wyszukać pliki większe niż 40MB w katalogu /usr:

Aby wyszukać pliki w całym katalogu głównym będące własnością użytkownika user1 i przynależące do grupy innej niż user1:

Aby wyszukać pliki w katalogu /etc, które były modyfikowane więcej niż 2000 dni temu:

Aby wyszukać pliki w katalogu /var, które były modyfikowane dokładnie 12 dni temu:

Aby wyszukać pliki urządzeń znakowych w katalogu /dev z uprawnieniami ustawionymi na 666:

Aby wyszukać pliki urządzeń znakowych w katalogu /dev, które mogą być zapisywane przez dowolnych użytkowników:

Aby wyszukać pliki o nazwie core w całym katalogu głównym i wykasować je bez zapytań o potwierdzenie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *