Lokalne pliki autentykacyjne

Aby autoryzowana osoba mogła uzyskać dostęp do systemu musi być jej  przypisany login i musi być dla niej założone konto systemowe. Taki użytkownik przypisany zostaje również do jednej lub wielu grup systemowych. Członkowie tej samej grupy posiadają takie same prawa do plików i katalogów. Inni użytkownicy i grupy mogą opcjonalnie również mieć przyznany dostęp do tych plików i katalogów. Continue reading “Lokalne pliki autentykacyjne”