Atrybuty plików i katalogów

Są pewne atrybuty, które można przypisać plikom i katalogom aby kontrolować jakie operacje mogą lub nie mogą być wykonane na tych plikach i katalogach. Przykładowo można przypisać plikowi atrybut, który spowoduje, że żaden użytkownik łącznie z rootem nie może skasować, zmodyfikować tego pliku, zmienić jego nazwy czy skompresować go. Takie atrybuty mogą być ustawione na plikach i katalogach w systemie plików ext3, ext4 lub xfs.

Atrybut Działanie
a (append)  Do pliku można tylko dopisać dane.
A  Zapobiega aktualizacji czasu dostępu do pliku.
c (compressed)  Plik jest automatycznie kompresowany na dysku.
D  Zmiany katalogu są zapisywane synchronicznie na dysku.
e (extend format)  Plik używa extentów do mapowania bloków na dysku.
i (immutable)  Plik nie może być zmieniony, skasowany, nie może być zmieniona jego nazwa.
S (synchronous)   Zmiany pliku są zapisywane synchronicznie na dysku.

Są dwie komendy do zarządzania atrybutami:
# lsatrr  –  wyświetla atrybutu pliku lub katalogu.
# chattr –  ustawia atrybutu pliku lub katalogu.

Aby wyświetlić aktualne atrybuty pliku file1:

Wyjście wskazuje na to, że nie są ustawione żadne atrybuty na pliku.  Aby pozwolić tylko na dodawanie danych do pliku (append) używamy komendy chattr :

Spróbujmy teraz wpisać zawartość pliku /etc/fstab do pliku file1:

Jeżeli natomiast spróbujemy tylko dodać coś do pliku file1 to zakończy się to powodzeniem:

Dodajmy teraz flagę niezmienności (immutable) do tego pliku aby zabezpieczyć go przed wykasowaniem lub modyfikacją:

Jeżeli teraz spróbujemy go wykasować otrzymamy:

By usunąć oba atrybuty:

Leave a Reply

Your email address will not be published.