At

Polecenie at używane jest do jednorazowego wykonania określonego programu czy skryptu w przyszłości w zadanym czasie. Wszystkie zadania do wykonania gromadzone są w katalogu /var/spool/at i wykonywane przez demona atd w określonym czasie. Każde zadanie zaplanowane do wykonania będzie miało założony plik, który zawiera wszelkie zmienne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania a także nazwę komendy lub skryptu do uruchomienia. Continue reading “At”

Planowanie zadań

Planowanie zadań to funkcjonalność, która pozwala użytkownikom systemu na wykonywanie określonych komend, zadań czy skryptów o zadanym, wybranym czasie w przyszłości. Wykonanie takiego zaplanowanego zadania może odbyć się tylko jeden raz ww przyszłości lub co pewien czas, okresowo o zadanej porze. Jednorazowe wykonywanie określonych zadań o zadanej porze w przyszłości dotyczy na ogół zadań, które do swojego wykonania potrzebują dużo zasobów komputera i w związku z tym wymagają małego obciążenia systemu. Continue reading “Planowanie zadań”