Instalacja Nginx + PHP 7.2 na CentOS 7 / RHEL 7

PHP to akronim od słów PHP: Hypertext Preprocessor, jest mechanizmem działającym po stronie  serwera. W PHP można tworzyć strony internetowe generowane dynamicznie lub osadzać skrypty PHP  bezpośrednio w kodzie  HTML. PHP można zintegrować z komercyjnymi i nie komercyjnymi systemami zarządzania bazami danych. Domyślnie CentOS 7/RHEL 7 dostarcza PHP tylko w wersji 5.4. Artykuł wyjaśnia jak zainstalować PHP 7.2 w systemach CentOS 7 l RHEL 7.

Continue reading “Instalacja Nginx + PHP 7.2 na CentOS 7 / RHEL 7”

Serwer DNS Bind

Domain Name System  (DNS) to drzewiasta struktura, która jest w Internecie standardowym rozwiązaniem do tłumaczenia nazw domenowych na adresy IP hostów. Rozpoznawanie nazw (name resolution) to proces, który wykonuje serwer DNS. Rozpoznawanie nazw naprzód (forward name resolution) to ustalanie adresu IP na podstawie nazwy domenowej , rozpoznawanie nazw od tyłu (reverse name resolution) to ustalanie nazwy domenowej na podstawie adresu IP.  DNS jest usługą niezależną od platformy i wspieraną przez każdy system operacyjny.

Continue reading “Serwer DNS Bind”

System zarządzania bazą danych MariaDB

MariaDB to stosunkowo nowe rozwiązanie wśród systemów zarządzania bazami danych (DBMS – Data Base Management System). To ulepszona wersja dla słynnego MySQLa, który został kupiony przez Sun Microsystems (teraz Oracle) w 2008 r.  Z powodu polityki Oracla  społeczeństwo opensource miało mniejszy wpływ na DBMS i jego rozwój znacznie zwolnił. Skłoniło to developerów MySQLa do utworzenia forka MariaDB z intencją utrzymania go pod licencją GNU GPL i kontynuowaniem jego rozwoju. Continue reading “System zarządzania bazą danych MariaDB”

Serwer WWW Apache

HTTP (HyperText Transfer Protocol) to sieciowy protokół, który zapewnia dostęp do stron sieci web w Internecie. Termin hypertext odnosi się do strukturyzowanego tekstu, który używa hyperlinków aby zezwolić na niesekwencyjny dostęp do informacji hostowanych na serwerze www przez protokół HTTP. Serwer WWW określany jest także serwerem HTTP. Klientem sieci web jest zazwyczaj przeglądarka taka jak Firefox, Google Chrome czy Ms Edge, która rozumie protokół HTTP i jest w stanie “rozmawiać” z serwerem webowym. Najbardziej popularnym serwerem, który dostarcza usługi webowe przy wykorzystaniu protokołu HTTP i HTTPS jest Apache.  Continue reading “Serwer WWW Apache”