Journal

Poza syslogiem RHEL7 oferuje dodatkowe narzędzie do przeglądania i zarządzania logami – Journal – zaimplementowany przez demon journald. Demon przechowuje komunikaty w postaci binarnej w plikach zwanych dziennikami (journals), zlokalizowanymi w katalogu /var/run/journal. Continue reading “Journal”

Syslog

Demonem odpowiedzialnym za logi jest rsyslogd. Czyta on konfigurację z pliku /etc/rsyslog.conf i plików w katalogu /etc/rsyslog.d. Demon domyślnie pracuje na porcie 514 i może być skonfigurowany do pracy zarówno na protokole UDP jak i TCP. Domyślnie wg konfiguracji /etc/rsyslog.conf logi składowane są w katalogu /var/log. Inne usługi takie jak audit, libvirt, Samba, Apache i GNOME również składują swoje logi w katalogu /var/log. Continue reading “Syslog”