Grupy kontrolne

System uruchamia wiele procesów w trakcie uruchamiania usług. Umieszcza te procesy w hierarchii skomponowanej w tzw. grupy kontrolne (control groups lub cgroups) i używa ich do monitorowania oraz kontrolowania zasobów systemu takich jak procesor, pamięć, przepustowość karty sieciowej i wydajność dysku twardego. W taki sposób zasoby systemowe mogą być przydzielane użytkownikom, bazom danych i aplikacjom wg ich potrzeb i priorytetów powodując wzrost wydajności systemu. Continue reading “Grupy kontrolne”

Targety

Targety (ang. target – cel) to po prostu logiczne zbiory unitów. To specjalny typ unitu z rozszerzeniem .target. Niektóre targety są odpowiednikiem runleveli znanych z SysVinit, są jednak nazwane a nie ponumerowane. Targety są używane do wykonywania serii unitów. Jest to zazwyczaj prawda gdy chodzi o bootowanie systemu do konkretnego  poziomu operacyjnego (runlevelu o konkrenym numerze) ze wszystkimi wymaganymi usługami uruchomionymi w tym poziomie. Continue reading “Targety”

Unity

Unity to obiekty systemd, które są używane to organizowania procesu ładowania systemu i przeprowadzania zadań takich jak inicjalizacja, tworzenie gniazd, montowanie systemów plików i startowanie usług. Typy unitów przedstawia poniższa tabela. Continue reading “Unity”