Podstawowe komendy

Zwraca rodzaj pliku
# file
# file /usr/bin/whoami

Tworzenie pustych plików
# touch file1
# cat > file1

Tworzenie katalogów
# mkdir /nazwa

drzewo katalogów
# mkdir -p /etc/nazwa/nazwa2

Wyświetlanie zawartości plików
# cat plik
# more plik
# less plik

Wyświetla n pierwszych linii pliku
# head -n plik

Wyświetla n ostatnich linii pliku
# tail -n plik

Wyświetla w czasie rzeczywistym nowo pojawiające się wpisy do pliku messages
# tail –f /var/log/messages

Wyświetla uprawnienia do wszystkich katalogów w ścieżce:

# namei -om /path/to/check

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *