Przestrzeń wymiany (Swap)

Fizyczna pamięć operacyjna to skończony tymczasowy magazyn używany do wczytywania jądra systemu, struktur danych, a także uruchomionych przez użytkownika programów i aplikacji. Przestrzeń wymiany (swap space) to obszar na dysku używany do przechowywania nieużywanych danych aż do momentu gdy są potrzebne. System dzieli pamięć fizyczną na mniejsze kawałki zwane stronami (pages) i mapuje ich fizyczne położenie w pamięci operacyjnej do wirtualnego położenia w przestrzeni wymiany aby ułatwić procesorowi dostęp. Continue reading “Przestrzeń wymiany (Swap)”

AutoFS

Auto File System (AutoFS) to usługa realizowana po stronie klienta używana do montowania zasobów sieciowych (NFS i CIFS) na żądanie. Prawidłowo skonfigurowana usługa AutoFS potrafi automatycznie montować zasoby sieciowe na podstawie detekcji aktywności w punktach montowania zasobu. Taką aktywnością może być próba wejścia do punktu montowania (cd) lub próba wyświetlenia zawartości punktu montowania zasobu sieciowego (ls). Continue reading “AutoFS”

Naprawa systemu plików

Sprawdzanie i naprawa systemu plików extended.

Struktura systemu plików extended może zostać uszkodzona gdy system zostanie niepoprawnie wyłączony lub nastąpi jego awaria. Do utrzymania integralności systemu plików extended używane jest narzędzie e2fsck, zlinkowane hardlinkiem do komend fsck.ext3 i fsck.ext4, które mogą także używane. e2fsck uruchamiane jest automatycznie podczas startu systemu, przed którym nastąpiła awaria systemu. Program uruchamia sprawdzanie i naprawę całego systemu plików, który nie ma dziennika (journal). Continue reading “Naprawa systemu plików”