Azure Data Lake Storage

Azure Data Lake to repozytorium danych zaprojektowane do analizy danych Big Data. ADL Storage daje możliwość szyfrowania danych przesyłanych i znajdujących się w spoczynku. Dane w czasie wysyłania są zawsze szyfrowane przy pomocy HTTPS. Podczas tworzenia magazynu dla Data Lake mamy możliwość wyboru pomiędzy szyfrowaniem a nie szyfrowaniem danych. Wybrać możemy także czy klucze mają być zarządzane przez Data Lake czy przez własny Key Vault.

Continue reading “Azure Data Lake Storage”