Przełączanie pomiędzy kontami użytkowników

Nawet jeżeli możemy logować się do systemu jako root, nie jest to zalecane. Rekomendowaną praktyką jest logowanie do systemu na standardowe konto użytkownika i przełączanie na konto root jeżeli zajdzie taka potrzeba. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo systemu.

Komenda daje możliwość przełączenia i pracy na koncie innego użytkownika.

 

Przykłady.

Aby przełączyć się z konta user1 na konto root bez wykonania skryptów startowych roota:

To samo ale z wykonaniem skryptów startowych użytkownika root:

Przełączenie na konto użytkownika user3 z uruchomieniem jego skryptów startowych:

Do wykonanie komendy jako inny użytkownik bez przełączania się na jego konto wykorzystywana jest opcja -c. Np. komenda firewall-cmd do wykonania wymaga uprawnień superużytkownika:

Użytkownik root może natomiast przełączać się na konta innych użytkowników bez podawania hasła.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *