Grupy kontrolne

System uruchamia wiele procesów w trakcie uruchamiania usług. Umieszcza te procesy w hierarchii skomponowanej w tzw. grupy kontrolne (control groups lub cgroups) i używa ich do monitorowania oraz kontrolowania zasobów systemu takich jak procesor, pamięć, przepustowość karty sieciowej i wydajność dysku twardego. W taki sposób zasoby systemowe mogą być przydzielane użytkownikom, bazom danych i aplikacjom wg ich potrzeb i priorytetów powodując wzrost wydajności systemu.

Komenda ps może pokazać listę procesów w ramach grup kontrolnych:
# ps eafxo pid,user,cgroup,args

Listowanie hierarchii grup kontrolnych:
# systemd-cgls

Listowanie hierarchii grup kontrolnych dla konkretnego zasobu, tutaj cpu:
# systemd-cgls cpu

Monitorowanie zasobów grup kontrolnych:
# systemd-cgtop

Wyświetlenie aktualnych ustawień  BlockIOWeight and CPUShares dla usługi atd:
# systemctl show –p BlockIOWeight –p CPUShares atd
CPUShares=1024
BlockIOWeight=1000

Zmiana tych ustawień:
# systemctl set-property atd BlockIOWeight=200 CPUShares=256

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *