Unity

Unity to obiekty systemd, które są używane to organizowania procesu ładowania systemu i przeprowadzania zadań takich jak inicjalizacja, tworzenie gniazd, montowanie systemów plików i startowanie usług. Typy unitów przedstawia poniższa tabela.

Typ Opis
Service Uruchamia, zatrzymuje, restartuje i przeładowuje demony oraz procesy systemowe. Zarządza usługami kontrolowanymi przez skrypty w katalogu /etc/rc.d/init.d.
 Automount  Umożliwia automontowanie systemów plików na życzenie.
 Device  Umożliwia zarządzanie urządzeniami jądra.
 Mount Kontroluje kiedy i jak zamontować lub odmontować system plików.
 Path Uruchamia usługę gdy potrzebny jest dostęp do pliku lub katalogu.
 Scope  Zarządza obcym procesem zamiast uruchomić go.
 Slice  Może być używany do grupowania unitów w hierarchiczne drzewo.
 Snapshot Dynamicznie zapisuje aktualny stan wszystkich unitów. Zapisany stan może być przywrócony w przyszłości.
 Socket Nasłuchuje na danym porcie zamiast uruchamiać usługę, która zostanie uruchomiona dopiero po podłączeniu się klienta (podobnie jak xinetd).
Swap  Związany z partycjami swap.
Target  Definiuje logiczne grupowanie unitów, podobnie jak runlevele w SysV.
Timer  Użyteczne do aktywowania innych unitów opartych o timery.

 

Wyświetlanie unitów.

Lista wszystkich aktywnych unitów w systemie:
# systemctl

Lista wszystkich unitów w systemie wraz z ich stanem:
# systemctl list-unit-files

Lista wszystkich unitów typu socket:
# systemctl list-sockets

Lista wszystkich unitów typu socket wraz z statusem:
# systemctl --type=socket

Lista wszystkich unitów, które z powodu awarii nie zostały uruchomione podczas ładownia systemu:
# systemctl --failed

 

Zarządzanie usługami.

Sprawdzenie stanu usługi atd:
# systemctl status atd

Usunięcie usługi atd z autostartu:
# systemctl disable atd

Dodanie usługi atd do autostartu:
# systemctl enable atd

Sprawdzenie czy usługa atd dodana jest do autostartu:
# systemctl is-enabled atd

Sprawdzenie czy usługa atd jest uruchomiona:
# systemctl is-active atd

Zatrzymanie i uruchomienie usługi atd:
# systemctl stop atd
# systemctl start atd

Wyświetlenie wszystkich zależności usługi atd:
# systemctl list-dependencies atd

Wyświetlenie dokładnych informacji odnośnie usługi atd:
# systemctl show atd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *