System zarządzania bazą danych MariaDB

MariaDB to stosunkowo nowe rozwiązanie wśród systemów zarządzania bazami danych (DBMS – Data Base Management System). To ulepszona wersja dla słynnego MySQLa, który został kupiony przez Sun Microsystems (teraz Oracle) w 2008 r.  Z powodu polityki Oracla  społeczeństwo opensource miało mniejszy wpływ na DBMS i jego rozwój znacznie zwolnił. Skłoniło to developerów MySQLa do utworzenia forka MariaDB z intencją utrzymania go pod licencją GNU GPL i kontynuowaniem jego rozwoju. Continue reading “System zarządzania bazą danych MariaDB”

Serwer WWW Apache

HTTP (HyperText Transfer Protocol) to sieciowy protokół, który zapewnia dostęp do stron sieci web w Internecie. Termin hypertext odnosi się do strukturyzowanego tekstu, który używa hyperlinków aby zezwolić na niesekwencyjny dostęp do informacji hostowanych na serwerze www przez protokół HTTP. Serwer WWW określany jest także serwerem HTTP. Klientem sieci web jest zazwyczaj przeglądarka taka jak Firefox, Google Chrome czy Ms Edge, która rozumie protokół HTTP i jest w stanie “rozmawiać” z serwerem webowym. Najbardziej popularnym serwerem, który dostarcza usługi webowe przy wykorzystaniu protokołu HTTP i HTTPS jest Apache.  Continue reading “Serwer WWW Apache”

iSCSI

Internet Small Computer System Interface (iSCSI) to protokół sieciowy używany do współdzielenia zasobów dyskowych przez sieć IP przy wykorzystaniu komend SCSI. Klienci widzą zasób dyskowy tak jak lokalnie podłączony dysk i mogą używać zwykłych narzędzi do partycjonowania, formatowania i montowania dysku. iSCSI Storage Area Network (SAN) to tania alternatywa wobec kosztownego rozwiązania Fibre Channel SAN. W przeciwieństwie do Fibre Channel nie wymaga specjalnie dedykowanego okablowania, przełączników ani kontrolerów, używa istniejącej infastruktury IP do współdzielenia zasobów dyskowych.

Continue reading “iSCSI”

Network File System

NFS (Network File System) to protokół sieciowy, który umożliwia współdzielenie plików pomiędzy maszynami Linux i Unix przez sieć. To usługa oparta na architekturze klient/serwer, dzięki której klient ma dostęp do plików, katalogów i całego systemu plików na zdalnej maszynie tak jakby były zamontowane na lokalnie. Proces udostępniania zasobów na serwerze NFS klientowi nazywany jest eksportowaniem. Continue reading “Network File System”

Serwer plików Samba

Samba to protokół sieciowy, który pozwala systemom Linux i Unix na współdzielenie zasobów dyskowych i drukarek z systemami Windows i innymi systemami Linux (Unix). Server Message Block (SMB) znany również jako Common Internet File System (CIFS) to protokół sieciowy stworzony przez Microsoft, IBM i Intel w latach 80-tych. Protokół używany jest przez systemy Windows jako podstawowy, natywny protokół wymiany plików i udostępniania drukarek.

Continue reading “Serwer plików Samba”