Porównanie Systemd i SysVinit

W RHEL 7.0 – CentOS 7 Systemd zastąpił skrypty initd, narzędziem do zarządzania jest systemctl.

Start usługi

# systemctl start crond

Zatrzymanie usługi

# systemctl stop crond

Dodanie usługi do startu systemu

# systemctl enable crond

Usunięcie usługi ze startu sytemu

# systemctl disable crond

Status usługi

# systemctl status crond

 

Uruchamianie usług Debian 7 (Whezy)

Dodanie usługi do startu systemu

# update-rc.d crond defaults

Usunięcie usługi ze startu sytemu

# update-rc.d -f crond remove

Restart usługi

# service crond restart

Status usługi

# service crond status

Listowanie
ls -l /etc/rcS.d/
ls -l /etc/rc2.d/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *