Instalacja Nginx + PHP 7.2 na CentOS 7 / RHEL 7

PHP to akronim od słów PHP: Hypertext Preprocessor, jest mechanizmem działającym po stronie  serwera. W PHP można tworzyć strony internetowe generowane dynamicznie lub osadzać skrypty PHP  bezpośrednio w kodzie  HTML. PHP można zintegrować z komercyjnymi i nie komercyjnymi systemami zarządzania bazami danych. Domyślnie CentOS 7/RHEL 7 dostarcza PHP tylko w wersji 5.4. Artykuł wyjaśnia jak zainstalować PHP 7.2 w systemach CentOS 7 l RHEL 7.

 

Instalacja PHP w wersji 7.2

Włączamy repozytorium EPEL:

Włączamy repozytorium Remi remi-php72:

Odświeżenie repozytorium:

Instalacja PHP w wersji 7.2:

Instalacja repozytorium Remi:

Instalacja pakietu yum-utils:

Włączenie repozytorium remi repo:

Sprawdzamy czy w repozytorium są dostępne pakiety związane z PHP 7.2:

 

Finalnie instalujemy PHP 7.2:

A dodatkowo:

 

Instalacja PHP 7.2 w RHEL 7

Sprawdzenie wersji PHP:

Wylistowanie zainstalowanych modułów:

 

Włączenie usługi PHP fpm dla NGINX

Włączamy autostart php72-php-fpm :

Włączamy usługę php72-php-fpm :

Instalacja NGINX:

Sprawdzenie jakiego użytkownika i grupy używa NGINX:

Edycja pliku /etc/opt/remi/php72/php-fpm.d/www.conf:

Ustawienie użytkownika i grupy  na nginx:
user = nginx
group = nginx

Restart usługi php-fpm:

Edycja konfigu NGINX:

Po linii:

dodajemy:

Komentujemy lub usuwamy linie:

Zakładamy katalog na logi wirtualnego serwera domain.com:

W katalogu /etc/nginx zakładamy katalogi sites-available i sites-enabled:

Przykład konfigu /etc/nginx/sites-available/domain.com.vhost serwera wirtualnego:

Po dodaniu pliku konfiguracyjnego dodajemy link symboliczny do konfigu serwera wirtualnego domain.com:

Dodajmy jeszcze domyślny serwer wirtualny /etc/nginx/sites-available/default.vhost:

Link symboliczny:

Restart NGINX-a:

Możemy utworzyć skrypt testowy foo.php:

O zawartości:

Zapisujemy i zamykamy plik. W przeglądarce wpisujemy adres URL:
http://your-domain-name/foo.php
http://10.21.136.134/foo.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *