Azure Data Lake Storage

Azure Data Lake to repozytorium danych zaprojektowane do analizy danych Big Data. ADL Storage daje możliwość szyfrowania danych przesyłanych i znajdujących się w spoczynku. Dane w czasie wysyłania są zawsze szyfrowane przy pomocy HTTPS. Podczas tworzenia magazynu dla Data Lake mamy możliwość wyboru pomiędzy szyfrowaniem a nie szyfrowaniem danych. Wybrać możemy także czy klucze mają być zarządzane przez Data Lake czy przez własny Key Vault.

Utworzyć własny magazyn dla Azure Data Lake możemy klikając w portalu Azure:

All rosources -> Add -> Storage -> Data Lake Storage Gen1

W nowo utworzonym magazynie dla Data Lake można tworzyć foldery i ładować dane.

Możliwe jest także ustawianie uprawnień dostępu do plików.

 

Zarządzanie Data Lake Storage przy pomocy PowerShella

Tworzenie magazynu Data Lake:

Sprawdzenie czy konto zostało utworzone pomyślnie:

Wynik True oznacza, że konto zostało utworzone.

Tworzenie katalogów w magazynie data Lake:

Sprawdzenie czy katalog został utworzony:

Upload danych z lokalnego katalogu do magazynu Data Lake:

Zmiana nazwy pliku:

Pobranie pliku :

Wykasowanie pliku:

Jeżeli mielibyśmy więcej plików do usunięcia to podajemy kilka ścieżek do plików oddzielonych przecinkami:

Usuwanie konta magazynu Data Lake:

 

Więcej informacji:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/data-lake-store/data-lake-store-get-started-portal