Azure File storage

Azure File storage umożliwia dostęp do współdzielonych zasobów dyskowych przez protokół Samba Message Block (SMB).  Zasoby mogą być współdzielone tylko pomiędzy wirtualnym maszynami i usługami działającymi w chmurze w tym samym regionie., nie mogą być montowane na komputerach działających poza chmurą. Zewnętrzne aplikacje mogą mieć dostęp do file storaga  poprzez REST API.

Continue reading “Azure File storage”