At

Polecenie at używane jest do jednorazowego wykonania określonego programu czy skryptu w przyszłości w zadanym czasie. Wszystkie zadania do wykonania gromadzone są w katalogu /var/spool/at i wykonywane przez demona atd w określonym czasie. Każde zadanie zaplanowane do wykonania będzie miało założony plik, który zawiera wszelkie zmienne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania a także nazwę komendy lub skryptu do uruchomienia. Nie ma potrzeby restartowania demona atd po dodaniu zadania do wykonania. Wiele jest sposobów na określenie dla at czasu wykonania zadania:

at 1:15am – wykonuje zadanie o 1:15 w nocy
at noon – wykonuje zadanie w południe
at 23:45 – wykonuje zadanie o 11:45pm
at midnight – wykonuje zadanie o północy
at 17:05 tomorrow – wykonuje zadanie następnego dnia o 17:05
at now + 5 hours – wykonuje zadanie za 5 godzin, zamiast godzin możemy wskazać minuty, dni czy tygodnie
at 3:00 5/15/15 – wykonuje zadanie  o 3:00 w nocy dnia 2015-05-15

Jako opcję komendy at można wskazać -f, który oznacza plik do wykonania w zadanym czasie.

Przykład poniższy uruchamia za 2 godziny od aktualnego czasu skrypt użytkownika user100 – script1.sh – z poziomu jego katalogu domowego:

At jest domyślnie zainstalowane w RHEL ale możemy to sprawdzić dodatkowo:

Jeżeli pakietu nie ma możemy go zainstalować w systemie:

 

Ćwiczenie 1. Zamów, wyświetl i usuń zadanie do wykonania.

Uruchom komendę at i podaj poprawny czas i datę wykonania zadania. Naciśnij Ctrl+d w linii poleceń at>.

Wylistuj plik z zadaniem dla at utworzony w katalogu /var/spool/at directory:

Wyświetl zawartość tego pliku komendą cat lub at. Określ ID zadania korzystając z at.

Wylistuj zadanie do wykonania komendą at lub atq:

Finalnie usuń zadanie komendą at lub atrm:

To powinno usunąć plik z zadaniem z katalogu /var/spool/at. Można potwierdzić usunięcie pliku także komendą atq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *