Cron

Plik /etc/crontab określa składnie do jakiej muszą się stosować użytkownicy cron by wykonywać z powodzeniem planowane zadania. Każda linia pliku podzielona jest na sześć pól.

Pole Zawartość pola  Opis
1 Minuta Przybiera wartości od 0 do 59. Pole może mieć jedną wartość, wiele wartości oddzielonych przecinkiem (np. 1,3,5), zakres wartości (np. 1-5,6-19) lub znak * oznaczający każdą minutę godziny.
2 Godzina Wartości od 0 (północ) do 23. Podobnie jak w polu 1. można tu stosować liczby oddzielone przecinkiem lub zakresy liczb.
3 Dzień miesiąca Wartości od 1 do 31. Podobnie jak w polu 1. można tu stosować liczby oddzielone przecinkiem lub zakresy liczb.
4 Miesiąc Wartości od 1 do 12 lub od jan do dec. Podobnie jak w polu 1. można tu stosować liczby oddzielone przecinkiem lub zakresy liczb.
5 Dzień tygodnia Wartości od 0 do 6 lub od sun do sut. 0 to Sunday, 1 Monday itd. Podobnie jak w polu 1. można tu stosować liczby oddzielone przecinkiem lub zakresy liczb.
6 Komenda lub skrypt Pełna ścieżka do komendy lub skryptu, który ma być wykonany, wraz z koniecznymi argumentami.

Gwiazdka * może być użyta ze znakiem ukośnika, np. zapis */2 w polu minuty oznacza co drugą minutę, */3 oznacza co trzecią minutę, 0-59/4 oznacza co każdą czwartą minutę.

 

Ćwiczenie 1. Dodaj, wylistuj i utwórz zadanie cron.

Jako użytkownik user100 otwórz do edycji crontab (crontab -e) i dodaj poniższy zapis

Jako root sprawdź obecność nowego pliku o nazwie user100 w katalogu /var/spool/cron.

Jako root dodaj użytkownika user100 do pliku /etc/cron.allow:

Jako użytkownik user100 wylistuj zawartość crontab:

Jako użytkownik user100 usuń wpisy z crontab i potwierdź usunięcie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *