Moduły

Linux zapewnia wiele narzędzi do obsługi modułów. System wykrywa sprzęt i ładuje odpowiednie moduły automatycznie ale mogą zdarzyć się sytuacje gdy jakieś urządzenie nie zostanie wykryte. W takich sytuacjach należy skorzystać z narzędzia depmod. Zmusza ono system do przeskanowania sprzętu, odnalezienia odpowiednich modułów dla nowych urządzeń, utworzenia wymaganych zależności, aktualizacji pliku np. /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/modules.dep oraz utworzenia i aktualizacji korespondujących plików map w katalogu np.  /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64 :

# depmod –v
/lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/kernel/arch/x86/crypto/ablk_helper.ko needs "cryptd_alloc_ablkcipher": /lib/modules/3.10.0-
123.8.1.el7.x86_64/kernel/crypto/cryptd.ko
/lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/kernel/arch/x86/crypto/camellia-x86_64.ko needs "glue_cbc_encrypt_128bit":
/lib/modules/3.10.0123.8.1.el7.x86_64/kernel/arch/x86/crypto/glue_helper.ko
…… . .

Do innych czynności związanych z modułami jądra służą komendy jn.

Listowanie wczytanych modułów:
# lsmod
Module                  Size  Used by
xt_CHECKSUM            12549  1
ipt_MASQUERADE         12678  3
nf_nat_masquerade_ipv4    13412  1 ipt_MASQUERADE
tun                    27226  1
xt_comment             12504  4
xt_multiport           12798  4
xt_nat                 12681  6
ip6t_rpfilter          12595  1
ipt_REJECT             12541  2
nf_reject_ipv4         13373  1 ipt_REJECT
ip6t_REJECT            12625  2
nf_reject_ipv6         13717  1 ip6t_REJECT
xt_conntrack           12760  8
ip_set                 36439  0
nfnetlink              14696  1 ip_set

lub
# cat /proc/modules
xt_CHECKSUM 12549 1 - Live 0xffffffffa04cc000
ipt_MASQUERADE 12678 3 - Live 0xffffffffa04c2000
nf_nat_masquerade_ipv4 13412 1 ipt_MASQUERADE, Live 0xffffffffa04c7000
tun 27226 1 - Live 0xffffffffa04ba000
xt_comment 12504 4 - Live 0xffffffffa04b5000
xt_multiport 12798 4 - Live 0xffffffffa04b0000
xt_nat 12681 6 - Live 0xffffffffa04ab000
ip6t_rpfilter 12595 1 - Live 0xffffffffa04a6000
ipt_REJECT 12541 2 - Live 0xffffffffa04a1000
nf_reject_ipv4 13373 1 ipt_REJECT, Live 0xffffffffa049c000
ip6t_REJECT 12625 2 - Live 0xffffffffa0497000
nf_reject_ipv6 13717 1 ip6t_REJECT, Live 0xffffffffa0492000
xt_conntrack 12760 8 - Live 0xffffffffa0483000
ip_set 36439 0 - Live 0xffffffffa0488000
nfnetlink 14696 1 ip_set, Live 0xffffffffa0479000

Wyświetlanie informacji o module:
# modinfo xt_CHECKSUM
filename:       /lib/modules/3.10.0-514.16.1.el7.x86_64/kernel/net/netfilter/xt_CHECKSUM.ko
alias:          ip6t_CHECKSUM
alias:          ipt_CHECKSUM
description:    Xtables: checksum modification
author:         Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>
license:        GPL
rhelversion:    7.3
srcversion:     188D3664B303A3171F4928C
depends:
intree:         Y
vermagic:       3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 SMP mod_unload modversions
signer:         CentOS Linux kernel signing key
sig_key:        3F:E1:EB:8B:4F:91:D4:84:CD:55:44:84:54:A0:24:DE:56:34:E1:06
sig_hashalgo:   sha256

Ładowanie modułu:
# modprobe –v dm_mirror
insmod /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/kernel/drivers/md/dm-log.ko
insmod /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/kernel/drivers/md/dm-region-hash.ko
insmod /lib/modules/3.10.0-123.8.1.el7.x86_64/kernel/drivers/md/dm-mirror.ko

Wyładowanie modułu:
# modprobe –vr dm_mirror
rmmod dm_mirror
rmmod dm_region_hash
rmmod dm_log

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *