Storage accounts – konta magazynu danych

Wszystkie usługi Azure składowane są na storage (magazyn danych).  Azure zapewnia dwa typy kont storage: standard i premium.

  • Standard – ten rodzaj konta zawiera takie usługi jak blobs, files, queues, tables. Korzysta z dysków HDD.
  • Premium – na takim koncie można uruchamiać wysoko wydajne maszyny virtualne z niskimi opóźnieniami takie jak D-Series. Korzysta z dysków SDD.

W celu zapewnienia redundancji Azure oferuje różne metody replikacji danych w magazynie.

Typ konta Opis
Standard_LRS ( Locally redundant storage) Utworzone zostają trzy kopie danych w pojedynczym centrum danych.
Standard_ZRS
(Zone redundant storage)
Utworzone zostają także trzy kopie danych ale w dwóch lub trzech centrach danych w jednym lub dwóch regionach. ZRS wspiera tylko blokowe blobsy. Tej metody replikacji nie widziałem na portalu Azure.
Standard_GRS
(Geographically redundant storage)
Tak jak w LRS (trzy lokalne kopie) oraz dodatkowo trzy kopie w drugim odległym data center.
Standard_RAGRS
(Read-access geographically redundant storage)
Tak jak GRS ale dodatkowo ma się możliwość odczytu danych w drugim datacenter. Aktualnie domyślna metoda replikacji.

W magazynie istnieją cztery rodzaje usług do składowania danych:

  • Azure Blob storage – używane do składowania dużych plików (blob – binary large objects), np. video, dysków do wirtualnych maszyn, obrazków, plików CSS, statycznych plików stron webowych, backupów, współdzielenia plików z zewnętrznymi użytkownikami.
  • Azure File storage – dostęp do plików przez protokół Server Message Block (SMB). Taki zasób może być podmontowany tylko na maszynach wirtualnych działających w chmurze Azure, nie mogą być podmontowane na komputerach będących poza chmurą.
  • Tabele (Tables)
  • Kolejki (Queue)

Dostęp do usług w magazynie możliwy jest przez tzw. zakończenia (endpoints).

https://[account name].blob.core.windows.net (blob)
https://[account name].table.core.windows.net (table)
https://[account name].queue.core.windows.net (queue)
https://[account name].file.core.windows.net (file)

Każde zakończenie (endpoint) dostępne jest domyślnie przez http lub https.

Aby mieć do dostęp do storage trzeba założyć stosowne konto. Teraz gdy mamy utworzoną przynajmniej jedną grupę zasobów możemy na niej utworzyć konto storage.

Utworzenie magazynu z NetworkRuleSet zaczerpniętym z JSONa.

Wyświetlenie listy dostępnych magazynów.

Przykład kasowania magazynu.

Modyfikacja magazynu, np. zmieńmy typ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *