Docker – przekierowania, porty i woluminy

Następna część kursu Dockera. Tym razem o przekierowaniach portów oraz o woluminach.

Wyświetlamy listę obrazów jakie mamy w naszym dockerze:

Uruchamiamy w tle NGINXa:

Szukamy IP uruchomionego kontenera:

Przeglądamy stronę uruchomioną na kontenerze nginx na adresie IP 172.17.0.2:

Serwer NGINX działa na tym adresie kontenera.

Ale na adresie localhosta serwer NGINX nie działa:

Zatrzymajmy nasz kontener z nginxem i wszystkie kontenery w dockerze:

Zróbmy teraz przekierowanie aby strona uruchomiona w kontenerze była dostępna z zewnątrz. Odpowiada za to parametr -P

Sprawdzamy czy na porcie 32768 odezwie się NGINX

Uruchomiony NGINX w kontenerze jest teraz dostępny na porcie 32768.

Informacje o przekierowaniach portów w kontenerach uzyskamy po wpisaniu komendy:

Zatrzymajmy nasz kontener:

Teraz wybieramy jaki port zewnętrzny ma być przekierowany na konkretny port kontenera

Sprawdzamy czy NGINX jest dostępny na orcie 8080:

Jest dostępny.

Zatrzymujemy nasz kontener:

 

Uruchamianie webserwera w konkretnym katalogu w kontenerze:

Jak jest taka potrzeba to zatrzymujemy kontener:

 

Mapowanie katalogu zewnętrznego do katalogu wewn kontenera

Test:

Na porcie 8080 localhosta uruchomiła się strona testowa.

Zamykamy nasz kontener i wszystkie inne w dockerze.