Docker wprowadzenie

Szybkie wprowadzenie do Dockera.

Dodajemy do systemu repozytorium Docker:

O zawartości:

Aktualizacja systemu

Instalacja silnika dockera

Włączenie  autostartu dockera

Start serwisu Dockera

Sprawdzenie wersji

Po instalacji docker dodaje swój wirtualny interfejs sieciowy

Sprawdzamy jakie mamy zainstalowane obrazy w dockerze

Czyli jak na razie nie mamy żadnych obrazów.

Szukamy obrazu np. Centosa

Szukamy apacha:

Szukamy Apache, który występuje w niektórych systemach pod nazwą http (np. RedHat):

“Pociągnijmy” teraz obraz testowej aplikacji hello-world:

Sprawdzamy jakie mamy obrazy w dockerze:

Uruchamiamy naszą testową aplikację:

Uruchomienie tej samej aplikacji  podając ID jej obrazu:

Domyślnie ciągniemy najnowszą wersję wybranego programu:

Możemy też podać jak a wersje chcemy:

Wyszukanie NGINX:

Instalacja obrazu NGINX:

Lista zainstalowanych obrazów:

Sprawdzenie konfiguracji jakiegoś pakietu, np. nginx

Rozważmy przykład prezentujący sposób działania dockera:

Uruchamiamy teraz whalesay:

Inny parametr:

Lista procesów aktualnie uruchomionych w dockerze:

Lista kiedykolwiek uruchomionych procesów w dockerze:

Uruchomienie Centosa w kontenerze w trybie interaktywnym łącząc się z terminalem i uruchamiąc komendę /bin/bash:

Jeżeli teraz z poziomu systemu macierzystego odpalimy w innym terminalu listę aktywnych procesów to Centos się nam wyświetli:

Na liście kiedykolwiek uruchomionych procesów w dockerze centos jest wyświetlony jak proces aktualnie uruchomiony:

Po wyłączeniu centos w dockerze:

W systemie macierzystem proces centos ma teraz status “Exited”

 

Uruchommy teraz Centosa w dockerze w tle (-d detached):

Gdzie: "79ada7655abbce4df040e14445b7d101c92c633561c98d54bd41ecdd32a1a71a" to identyfikator procesu uruchomionego w dockerze.

Na liście kiedykolwiek uruchomionych procesów w dockerze centos widnieje ze statusem “Exited”

Lista aktualnie działających procesów:

Uruchommy teraz serwer nginx w tle w dockerze:

Aktywne procesy:

Przeprowadźmy teraz inspekcję serwera uruchomionego w kontenerrze:

Serwer nginx ma nadany adres IP 172.17.0.2, który da się zapingować:

Sprawdźmy teraz czy można wejść na stronę serwowaną przez nginxa, uruchomionego w kontenerze:

Aplikację w kontenerze możem teraz wyłączyć

Uruchamianie aplikacji w dockerze z nadaniem własnej nazwy:

Inspekcję możemy przeprowadzać podając jako parametr nazwę lub id procesu dockera:

Uruchamianie kolejnego serwera nginx w dockerze spowouje, że będzie on miał inny adres IP:

Inspekcja:

Restart kontenera MojaStrona1:

Zatrzymanie procesu obsługującego stronę 1:

Zatrzymanie procesu obsługującego stronę 2:

Uruchomienie tych samych procesów w danym kontenerze:

Uruchomienie komend w danym kontenerze. Tutaj uruchamiamy komendę /bin/bash w kontenerze MojaStrona1:

Podłączenie się do kontenera, na którym wcześniej uruchomiliśmy komendę:

Uruchomienie i podłączanie się do konkretnego kontenera:

Kontener przestał dzialać po wyjściu:

Podłączanie do kontenera w taki sposob że po wyjściu kontener działa nadal po wyjściu z niego:

Wyłączanie manualne

 

 

 

Zarządzanie image i kontenerami

Usuwanie

Usuwanie kontenera, który kiedyś był uruchomiony jest trudniejsze

Trzeba wymusić:

Kontenery, które już nie działają w systemie

Usuwanie takich kontenerów