Automatyczna instalacja systemu dzięki Kickstart

Kickstart pozwala na przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanych, wstępnie skonfigurowanych, nienadzorowanych instalacji systemów RHEL i CentOS na wielu maszynach równolegle. Metoda wymaga dostarczenia programowi instalacyjnemu pliku konfiguracyjnego. Plik taki został utworzony przez instalator systemu w momencie jego instalowania i znajduje  się w katalogu domowym root: ~/anaconda-ks.cfg. Plik ten albo kopiujemy ręcznie i edytujemy aby był zgodny z naszymi potrzebami albo do jego wygenerowania korzystamy z programu system-config-kickstart. Jeżeli go nie mamy to instalujemy:

Plikowi konfiguracyjnemu kickstart nadajemy nazwę np. ks.cfg.  Możemy plik zwalidować programem ksvalidator:

Po uruchomieniu instalatora z płyty czy pendrive pojawia się menu GRUB. W menu tym klikamy na klawisz TAB i dopisujemy dodatkowe parametry:

Np.

Trzeba pamiętać o tym, że w sieci musi działać serwer dhcp, który przyzna naszemu świeżo instalowanemu serwerowi konfigurację IP. Jeżeli serwer otrzyma z dhcp także adres serwera DNS to zamiast adresu IP serwera, z którego będzie pobierany plik ks.cfg może być także nazwa domenowa (fqdn). Możliwe jest także wskazanie adresu URL do serwera FTP lub NFS.

Jeżeli natomiast w sieci nie działa serwer DHCP adres IP świeżo instalowanego serwera trzeba wpisać ręcznie bo w przeciwnym wypadku instalator nie pobierze przez nie skkonfigurowaną sieć pliku ks.cfg.

np.

 

Instalacja wirtualnej maszyny w środowisku KVM z kickstart.

Załóżmy, że na maszynie z uruchomioną platformą KVM mamy plik konfiguracyjny kickstart /var/ftp/pub/ks2.cfg, który chcemy wykorzystać do zautomatyzowanej instalacji wirtualki. Plik ks2.cfg posiada następującą zawartość:

 

Na serwerze FTP plikowi nadaliśmy wcześniej odpowiedni kontekst SELinux aby nie było problemów z jego pobraniem:

Instalacja wirtualnej maszyny:

Nowy serwer zostanie zrestartowany automatycznie po zakończeniu instalacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *