Przydzielenie procesom określonego priorytetu

Procesom przydzielany jest określony priorytet w algorytmie szeregowania zgodnie z zasadą, że procesowi o większym priorytecie zostanie przyznane więcej czasu procesora niż procesowi o mniejszym priorytecie. Priorytet określa się parametrem zwanym niceness, będącym liczbą całkowitą z przedziału -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy priorytet). Tylko użytkownik o uprawnieniach superużytkownika może używać ujemnych wartości parametru niceness, jednakże w systemie Linux poprzez edycję pliku /etc/security/limits.conf, można to umożliwić innym użytkownikom i grupom. Procesy uruchamiane bez użycia komendy nice domyślnie posiadają priorytet równy 0, ale administrator systemu może to zmienić.

Wyświetlanie aktualnych priorytetów procesów (kolumna NI):

Sprawdzenie domyślnie nadawanego procesom priorytetu w systemie:

Określony  priorytet może być nadawany programowi w czasie jego uruchamiana:

Abu uruchomić program z priorytetem -10 używamy dwóch minusów:

Priorytet uruchomionego procesu możemy zmienić komendą renice:

Polecenie renice może także zmienić priorytet procesów uruchamianych przez konkretnego użytkownika (-u) lub grupę (-g).

Przykład z man, zmiana priorytetu procesu z PID 987 i 32 plus wszystkie procesy należące do użytkownika daemon i root:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *