Własność plików i przynależność do grup

Każdy plik i katalog w Linuxie ma swojego właściciela. Domyślnie właścicielem pliku czy katalogu zostaje twórca ale prawo własności może zostać przeniesione jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Każdy użytkownik systemu jest członkiem jednej lub wielu grup. Grupa jest zbiorem użytkowników ze wspólnymi wymaganiami. Domyślnie nowo otworzony plik lub katalog należy do grupy użytkownika, który utworzył ten pliku lub katalog.

# chown – (change owner) zmienia prawo własności pliku lub katalogu.

# chgrp – (change group) zmienia grupę, do której należy plik czy katalog.

Ćwiczenie 1. Zmodyfikuj  prawo własności pliku i przynależność do grupy.

1. Utwórz konta dla użytkowników user100 i user200.
# useradd user100
# useradd user200

2. Wejdź do katalogu domowego użytkownika user100 i zmodyfikuj prawo własności pliku file10:
# cd /home/user1
# chown user100 file10
# ls -l file10

3. Dla pliku file10 zmień grupę na user100:
# chgrp user100 file10 -v
# ls -l file1

4. Plikowi file10 przypisz własność i grupę na user200 jednym poleceniem:
# chown user200:user200 file10 -v

5. Katalogowi dir10 przypisz rekursywnie własność i grupę na user200 jednym poleceniem:
# chown -R user200:user200 dir10
# ls -lR dir10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *