Archiwizacja danych

tar
–c tworzy (create) archiwum tar.
–f nazwa archiwum.
–j kompresuje archiwum kompresorem bzip2.
–r dodaje pliki na koniec istniejącego archiwum. Nie dodaje plików do archiwum skompresowanego.
–t listuje zawartość archiwum.
–u dodaje pliki na koniec istniejącego archiwum jeżeli wskazane pliki są nowsze. Nie dodaje plików do archiwum skompresowanego.
–v tryb gadatliwy.
–x wypakowanie archiwum.
–z kompresuje archiwum gzip’em.
–selinux
–no-selinux Includes (excludes) SELinux file contexts in archives.
–xattrs
–no-xattrs Includes (excludes) extended file attributes in archives.

Przykłady:
# tar cvf /tmp/home.tar /home

Aby stworzyć archiwum o nazwie /tmp/files.tar zawierające wiele plików z katalogu /etc:
# tar cvf /tmp/files.tar /etc/host.conf /etc/shadow /etc/passwd /etc/yum.conf

Dodanie plików z katalogu /etc/yum.repos do archiwum home.tar:
# tar rvf /tmp/home.tar /etc/yum.repos.d

Listowanie zawartości home.tar:
# tar tvf /tmp/home.tar

Wypakowanie katalogu /home z archiwum home.tar:
# tar xvf /tmp/home.tar

Wypakowanie plikóww z archiwum w katalogu /tmp:
# cd /tmp
# tar xvf /tmp/files.tar

Stworzenie archiwum o nazwie /tmp/home.tar.gz katalogu /home i kompresja gzipem:
# tar cvzf /tmp/home.tar.gz /home

To create a tarball called /tmp/home.tar.bz2 ofthe /home directory and compress it with bzip2:
# tar cvjf /tmp/home.tar.bz2 /home

Wylistowanie dwóch skompresowanych archiwów i sprawdzenie który jest mniejszy:
# ls -l
tylko w RHEL:
# ll

Stworzenie archiwum /tmp/extattr.tar.bz2 pplików w katalogu /home i zawarcie również ich rozszerzonych atrybutów oraz kontekst SELinux, a także kompresja archiwum bzipem:
# tar cvj --selinux --xattrs –f /tmp/extattr.tar.bz2 /home

 

star (standard tar)

Utworzenie archiwum /tmp/etc.tar zawierające cały katalog /etc ze wszystkimi rozszerzonymi atrybutami
i kontekstem SELinux:
# star cvf /tmp/etc.tar -xattr -H=exustar /etc

Listowanie:
# star tvf /tmp/etc.tar

Wypakowanie:
# star xvf /tmp/etc.tar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *