Podstawowe komendy

Listowanie plików i katalogów

Listowanie długie z dokładnymi informacjami o plikach

Rekursywne wyświetlanie zawartości katalogu tj. wraz z podkatalogami

Wyświetlanie bieżącego katalogu (Printing Working Directory)

Zmiana katalogu (Changing Directories)

Tworzenie katalogu (Make Dir)

Wyświetlanie terminala, na którym aktualnie pracujemy

Aktualnie zalogowani userzy:

Info o koncie, na którym pracuje:

Info tylko o nazwie konta, na którym pracuję:

# whoami

Info o userze, który sie zalogowal do terminala, podaje pierwotną nazwę konta, nie ważne, że po drodze było su:

Tak jak who ale dokładniej:

Zwracanie pełnej ścieżki do programu program:

Dokładniejsze dane o katalogach programu np. java:

Czyszczenie ekranu

Wyświetla jak długo system jest już uruchomiony:

Info o systemie:

Wyświetla informacje o UID usera:

Grupy, których członkiem jest user na którym pracuje aktualnie:

Historia pozytywnie zakończonych prób zalogowania

Informacje o rebootach systemu

Nieskuteczne próby zalogowania

Ostatnie logowania dla każdego konta w systemie

Nazwa hosta

Ustawienia hosta

Ustawia nazwę hosta

 

Data i czas

Zliczanie zdań, linijek i znaków

inne opcje wc: -w (zdania), -m (znaki)

PCI, USB i CPU

Informacja o procesorach:

Informacja o przerywaniach:

Informacja o pamięci:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *