Instalacja VNC-Server na CentOS 7

Zalety stosowania VNC Serwera:

  • Zdalna administracja serwerem przez GUI jest łatwiejsza i wygodniejsza niż używanie CLI.
  • Można korzystać ze współdzielenia schowka (^c i ^v) pomiędzy serwerem a klientem.
  • Serwer może być administrowany  jakiegokolwiek systemu, który ma zainstalowanego klienta VNC.

Instalacja.

W CentOS 7.0 wprowadzono zmiany w pliku konfiguracyjnym vncservera. W poprzednich wersjach CentOSa plik konfiguracyjny znajdował się /etc/sysconfig/vncservers, teraz jest w /lib/systemd/system/vncserver@.service.

Kopiujemy plik konfiguracyjny:

Edytujemy go:

w taki sposób, że łańcuch <USER> zamieniamy na użytkownika, który będzie korzystał z VNC, np. uzytkownik :

Do linii ExecStart można dodać argument -geometry=1280x1024, który zwiększy rozdzielczość ekranu, standardowo jest to 1024×768.

Jeżeli chcemy aby więcej użytkowników mogło korzystać z serwera VCN to zakładamy dodatkowe pliki : vncserver@:N.service (np. vncserver@:2.service, vncserver@:3.service itd.) z podmienionym łańcuchem <USER> na użytkownika VNC.

Uruchamianie VNC Serwera dla pierwszego użytkownika.

Dodanie do autostartu:

Trzeba także pamiętać o odblokowanie na firewallu portu 5901, na którym będzie nasłuchiwał vncserver.  Dla drugiego użytkownika będzie to port 5902, itd.

Po uruchomieniu vncservera może być problem z uprawnieniami do katalogu: /run/user/0. Wystarczy zmienić uprawnienia do tego katalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *