Instalacja Azure PowerShell na lokalnym systemie

Z Azure PowerShell korzystać można bezpośrednia na portalu http://portal.azure.com  (tzw. Azure Cloud Shell) jak również zdalnie przy użyciu lokalnego systemowego PowerShella. Artykuł opisuje instalację modułów programu Azure PowerShell w środowisku systemu Windows przy użyciu modułu PowerShellGet.

Aby zainstalować Azure PowerShell w wersji 6.0 niezbędny jest PowerShell w wersji 5.0. Sprawdzenie wersji PowerShella w naszym systemie:

Instalacja  modułów PowerShella wymaga uprawnień administratora a więc z takimi uprawnieniami uruchamiamy linię komend PowerShella i wydajemy komendę jn.

Jeżeli w syatemie zainstalowana jest wersja pakietu NuGet starsza niż 2.8.5.201, zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji pakietu NuGet.

Wyskoczy także komunikat o niezaufanym repozytorium, na który należy odpowiedzieć: “Y”.

Teraz ładujemy moduł  AzureRM przy użyciu polecenia cmdlet Import-Module, a następnie zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń platformy Azure.

Jeżeli pojawi się komunikat:

to musimy zezwolić na wykonywanie skryptów:

Teraz możemy podłączyć się do konta Azure.

Wpisujemy adres e-mail i hasło.

Możliwa jest także aktualizacja Azure PowerShell jeżeli jest taka potrzeba. Stara wersja nie zostanie odinstalowana.

Można także samemu wybrać wersję Azure PowerShell.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *