Klient serwera NTP

Network Time Protocol (NTP) to sieciowy protokół przeznaczony do synchronizacji zegara systemowego z bardziej wiarygodnymi dostawcami czasu. Korzystając z tego protokołu można skonfigurować system jako serwer, peer lub klienta. Instalując oprogramowanie do obsługi NTP automatycznie otrzymujemy prekonfugurowanego klienta NTP. Wystarczy dodać do autostartu i uruchomić demona ntpd i system zacznie synchronizację czasu z jednym z predefiniowanych serwerów.

# yum –y install ntp system-config-date
…… . .
Installed:
ntp.x86_64 0:4.2.6p5-18.el7
system-config-date.noarch 0:1.10.6-2.el7
Dependency Installed:
ntpdate.x86_64 0:4.2.6p5-18.el7
system-config-date-docs.noarch 0:1.0.11-4.el7
Complete!

Domyślnie konfiguracja klienta NTP znajduje się w pliku /etc/ntp.conf. W pliku tym znajdują się domyślnie cztery zdalne serwery czasu, które można wyświetlić komendą:

# grep ^server /etc/ntp.conf
server 0.rhel.pool.ntp.org iburst
server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server 3.rhel.pool.ntp.org iburst

W czasie egzaminu nie będzie dostępu do Internetu, jako serwer czasu trzeba będzie  wskazać serwer NTP dostępny w sieci lokalnej.

Po instalacji oprogramowania do obsługi NTP dodajemy demona ntpd do autostartu i uruchamiamy go:

# systemctl enable ntpd
ln -s '/usr/lib/systemd/system/ntpd.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntpd.service'
# systemctl start ntpd

Po uruchomieniu sprawdzamy z jakimi serwerami łączy się nasz klient NTP.

# ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
+stratum-2.test. 80.50.231.226    2 u   46   64  377    7.646    0.969   0.158
*time.assecobs.p .PPS.            1 u   39   64  377   16.822   -2.990   0.802
-host-168-137.pr 80.50.231.226    2 u   43   64  377   10.038    2.943   0.719
+time.taken.pl   80.50.231.226    2 u   39   64  377    6.546    0.055   0.271

Na wyjściu wylistowane jest wiele serwerów czasu. Nasz system połączył się z drugim serwerem, poprzedzonym na listingu gwiazdką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *