Porady OMV

Gdy przestał działać panel OMV a wyświetla się Apache It Works:

# service apache2 stop
# update-rc.d -f apache2 remove
# service nginx restart

Komendy:
Konfiguracja różnych rzeczy
# omv-firstaid

Gddy nie mozna się zalogować przez panel:
# omv-mkconf nginx

Update pakietów OMV
# omv-update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *