Instalacja i deinstalacja interfejsu graficznego

Jeżeli mamy zainstalowany Windows Serwer 2012 w wersji Server Core to może zajść potrzeba instalacji graficznego interfejsu. Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 pozwala na przełączanie pomiędzy wersją Server Core a wersją Server z GUI lub na odwrót.

Aby przekonwertować wersję Server Core na wersję Server z GUI wykonujemy poniższe kroki:

1. Określamy numer indeksu dla obrazu serwera z GUI (np. SERVERDATACENTER a nie SERVERDATACENTERCORE)
wydając komendę:

2. Wydajemy polecenie:

3. Jeżeli chcemy korzystać z Windows Update jako źródła instalacji zamiast pliku WIM wykonujemy następującą komendę PowerShell:

4. Po wykonaniu wszystkich czynności, które wymagały GUI możemy z powrotem wrócić do wersji Server Core:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *