AutoFS

Auto File System (AutoFS) to usługa realizowana po stronie klienta używana do montowania zasobów sieciowych (NFS i CIFS) na żądanie. Prawidłowo skonfigurowana usługa AutoFS potrafi automatycznie montować zasoby sieciowe na podstawie detekcji aktywności w punktach montowania zasobu. Taką aktywnością może być próba wejścia do punktu montowania (cd) lub próba wyświetlenia zawartości punktu montowania zasobu sieciowego (ls). Continue reading “AutoFS”