Firewall

Firewall to warstwa ochronna skonfigurowana pomiędzy siecią prywatną i publiczną (Internetem). Istnieje wiele rodzajów firewalli, jeden z nich przeprowadza filtrowanie pakietów. Pakiet danych powstaje w procesie zwanym enkapsulacją, polegającym na dodawaniu informacji nagłówkowych do komunikatu w czasie formowaniu pakiety. Nagłówek zawiera takie informacje jak: źródłowy i docelowy adres IP, port i typ danych. W oparciu o zdefiniowane reguły firewall przechwytuje wszystkie przychodzące i wychodzące pakiety, sprawdza nagłówek i podejmuje decyzję czy puścić pakiet dalej. Continue reading “Firewall”